טופס הרשמה למחנה קיץ למדעים ואמנויות 2019
מייל ראשי לתקשורת עמנו
התשובה שלך
שם משפחה
התשובה שלך
שם פרטי (של המועמד/ת)
התשובה שלך
מין
כיתה
לומד בבית הספר:
השתתף במחנה בשנים קודמות
מגמה - עדיפות ראשונה:
מגמה - עדיפות שנייה (לא חובה):
כתובת
התשובה שלך
עיר/ ישוב
התשובה שלך
טלפון בבית
התשובה שלך
נייד של המועמד/ת
התשובה שלך
אימייל מועמד/ת
התשובה שלך
ת.ז
התשובה שלך
הבא
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google. דיווח על שימוש לרעה - תנאים והגבלות